Radiodyfuzja i udostępnianie infrastruktury

Radiodyfuzja i udostępnianie infrastruktury

Usługi dla nadawców i operatorów telekomunikacyjnych

PSN Infrastruktura jest operatorem telekomunikacyjnym mającym ponad dwudziestoletnie doświadczenie na polskim rynku. W naszych działaniach stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. Jesteśmy między innymi jednym z dwóch operatorów w Polsce realizujących w wybranych lokalizacjach emisję ogólnopolskiego multipleksu radiowego w technologii DAB+.

RADIODYFUZJA

PSN Infrastruktura świadczy usługę operatorską polegającą na naziemnym nadawaniu sygnału radiowego lub telewizyjnego nadawców posiadających odpowiednie uprawnienia przyznane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wykorzystuje do tego celu niezbędne urządzenia i infrastrukturę obiektów nadawczych, w szczególności systemy antenowo-fiderowe z zestawami filtrów rozdzielczych, nadajniki, dodatkowe urządzenia współpracujące z nadajnikami oraz urządzenia umożliwiające dosył sygnału modulacyjnego ze studia do obiektu nadawczego drogą satelitarną, radioliniową lub po IP. PSN Infrastruktura odpowiada także za parametry świadczonej usługi (emisji) przed służbami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Najważniejsze cechy:

  • Usługa obejmująca dosył sygnału modulacyjnego i naziemną transmisję
  • Obsługa sieci wieloczęstotliwościowych (MFN) i jednoczęstotliwościowych (SFN)
  • Zdalny monitoring sieci, nadzór i interwencje służb realizowane w trybie 24/7
  • Planowanie radiowe i dostosowywanie charakterystyk emisji do zadanych parametrów

UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY

PSN Infrastruktura udostępnia elementy infrastruktury technicznej nadawcom oraz innym operatorom telekomunikacyjnym.

Nadawcy, w celu emisji własnych programów radiowych lub telewizyjnych (UKF FM, DAB+, DVB-T), mogą korzystać ze stanowiących własność PSN Infrastruktura systemów antenowo-fiderowych z zestawami filtrów rozdzielczych, pomieszczeń technicznych do kolokacji urządzeń, takich jak nadajniki czy urządzenia dosyłowe, oraz z zasilania energetycznego. Sprzęt nadawców może być też nadzorowany i utrzymywany przez PSN Infrastruktura.

W przypadku operatorów telekomunikacyjnych infrastruktura obiektów PSN Infrastruktura wykorzystywana jest na potrzeby instalacji stacji bazowych i węzłów radioliniowych. PSN Infrastruktura udostępnia miejsce na masztach lub wieżach pod konstrukcje podantenowe oraz miejsce w pomieszczeniach technicznych do montażu pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwia również zasilanie tych urządzeń. Powyższa usługa realizowana jest z wykorzystaniem istniejących obiektów, jak i w wariancie Built-to-Suit (Built-to-Lease), w którym PSN Infrastruktura odpowiedzialna jest za pozyskanie, legalizację oraz budowę obiektów wieżowych w lokalizacjach i konfiguracji uzgodnionej z klientem.

PSN Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

 


+48 22 645 16 80

NIP: 526 00 36 664
KRS: 00000 35232