O PSN

O PSN

PSN Infrastruktura Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym w Polsce od 1994 roku, poprzednio pod nazwami Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o. i Arkena Sp. z o.o. Klientami PSN Infrastruktura są nadawcy radiowi i telewizyjni oraz przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Wyłącznym udziałowcem PSN Infrastruktura jest francuska spółka TDF S.A.S. – wiodący europejski operator radiodyfuzyjny i partner przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. TDF posiada i obsługuje ponad 10 tysięcy obiektów (wież i masztów) wykorzystywanych zarówno do emisji sygnałów DVB-T i radiowych, jak i na potrzeby telefonii komórkowych i publicznych sieci bezpieczeństwa. Oprócz działalności związanej z wykorzystaniem obiektów telekomunikacyjnych, TDF posiada i obsługuje również sieci szybkiego przesyłu danych, centra danych (DC) oraz platformy video online.

 

 

Kodeks etyczny

PSN, jako członek Grupy TDF, prowadzi swoją działalność w poszanowaniu prawa i zgodnie z etycznymi standardami, których podstawowe zasady zostały sformułowane w Kodeksie etycznym. Jego aktualna wersja znajduje się tutaj